طراحی کمپین تبلیغاتی

کد کتاب : #182
تاریخ انتشار : 1395/7/4 16:54
تعداد بازدید کننده : 897
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
طراحی کمپین تبلیغاتی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
نویسنده: جیم اوری مترجمان: شاهین ترکمن و آتنا مقدم

تست

“ طراحی کمپین تبلیغاتی ”