جستجوی تگی:

موفقیت-در-کسب-و-کار

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 11 | 1 - 11
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 موفقیت-در-کسب-و-کار - هر برند یک داستان
هر برند یک داستان
نویسنده: هیثر پمبرتون لوی مترجمان: سعید محمدی و بهاره نوری
 موفقیت-در-کسب-و-کار - فکر بزرگ
فکر بزرگ
نویسنده: دانی دویچ مترجم: منیژه شیخ‌جوادی (بهزاد)
 موفقیت-در-کسب-و-کار - مدیریت خویشتن
مدیریت خویشتن
نویسنده: پل مورگان مترجمان: دکتر احمد روستا و مهرناز اخوت