فهرست کتاب ها

صفحه 2 از 5 | تعداد نتایج : 92 | 20 - 40
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
  - بازاریابی مد
بازاریابی مد
نویسندگان: تیم جکسون و دیوید شاو مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده و دکتر شهناز نایب‌زاده
  - جنگ بازاریابی
جنگ بازاریابی
نویسندگان: ال ریس و جک تروت مترجم: محمود حمیدخانی
  - بازاریابی اسلامی
بازاریابی اسلامی
نویسنده: دکتر باکر احمد السرحان مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده و مریم جابری
  - چکش بصری
چکش بصری
نویسنده: لورا ریس مترجمان: شاهین ترکمن و آتنا مقدم
  - بازار راه رشد شما
بازار راه رشد شما
نویسندگان: پروفسور فیلیپ کاتلر و میلتون کاتلر مترجمان:‌ دکتر احمد روستا و علی صالحی
  - فکر بزرگ
فکر بزرگ
نویسنده: دانی دویچ مترجم: منیژه شیخ‌جوادی (بهزاد)