بازاریابی برای رقابت‌پذیری

کد کتاب : #263
تاریخ انتشار : 1398/9/10 15:48
تعداد بازدید کننده : 1290
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بازاریابی برای رقابت‌پذیری
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
نویسندگان: فیلیپ کاتلر مترجمان: دکتر احمد روستا سجاد عبداله‌پور

آسیا به‌عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه‌ی جهان، بیش از 60 درصد جمعیت را در بر گرفته است. جمعیت جوان آسیا که از طبقه‌ی متوسط در حال گسترش است و رشد بالای اقتصادی در کشورهای مختلف آن، این منطقه را تبدیل به بازاری سودآور ساخته است. درحقیقت، پویایی رو به رشد بازار در این منطقه در مقایسه با پویایی بازارهای مناطق رشد‌یافته‌تر، از جمله اروپا یا آمریکای شمالی، به هیچ وجه در رتبه‌ی پایین‌تر قرار نمی‌گیرد. بازاریاب‌هایی که قصد راه‌اندازی تجارتی موفق در این منطقه را دارند باید درک کنند که آناتومی تغییر در این منطقه چگونه به‌طور واقعی رخ می‌دهد.

 

در این کتاب چه می‌خوانیم؟

 

فصل 1- فنآوری: محرک ابتدایی
فصل 2- عوامل فرهنگی، سیاسی- قانونی، اقتصادی و اجتماعی: محرک اصلی
فصل 3- بازار: محرک نهایی

بخش یکم- آیا بازاریابی در حال تغییر شکل دادن است؟ چشمانداز رقابتآمیز: میدان محرک
فصل 4- دیدگاه محصولمحور: اتصالپذیری در توسعهی محصول
فصل 5- رویکرد مشتریمحور: ارتباط با مشتری دیجیتال
فصل 6- رویکرد انسانمحور: انجام کار خوب از طریق خوب انجامدادن آن در دنیای متصل

بخش 2- آیا بازاریابی در حال جابهجایی است؟
فصل 7- استراتژی وجود: از جایگاهسازی تا تأیید
فصل 8- تاکتیک اصلی: از تمایز تا رمزگذاری
فصل 9- نشانگر ارزش: از برند تا شخصیت

بخش 3- آیا بازاریابی در حال شکلگیری است؟
فصل 10- استراتژی بازاریابی برای شناسایی ارزش
فصل 11- تاکتیک بازاریابی برای درگیری ارزش
فصل 12- بازاریابی ارزش بهوسیلهی ارزشها

 

 

نویسندگان: فیلیپ کاتلر/ هرماوان کارتاجایا/ هوی دن هوان

مترجمان: دکتر احمد روستا/ سجاد عبداله‌پور

سال چاپ: پاییز ۱۳۹۸

قطع: وزیری

تعداد صفحات: ۲۰۰

نوبت چاپ: اول

 

 

اضافه به سبد خرید

“ بازاریابی برای رقابت‌پذیری ”