مراسم امضای جلد چهارم کتاب «۲۳۰سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‌زبان»

کد خبر : #205
تاریخ انتشار : 1396/9/22 13:52
جلد چهارم کتاب «۲۳۰سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‌زبان»

کتاب ۲۳۰سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‌زبان با امضای نویسنده به همراه ۱۵% تخفیف در کافه تبلیغات
پنجشنبه ۲۳ آذر
ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰
خ سمیه/ بین مفتح و رامسر شماره ۱۴۲